JUNI 2013

SPOT CHART & EFFECTEN

We zijn gespecialiseerd in cannabinoid fingerprinting ofwel profiling van Cannabis variëteiten en de daar van afgeleide produkten (matrices) zoals olie, Hash, tinctuur, hele trichoom fracties (WTF) en analyse van alle medische Cannabis strains . Tevens kunnen we een degelijke indicatie geven van sterkte verschillen en potentie verschillen tussen soorten, immers we hebben 5 jaar ervaring met meer dan 15.000 analyses van Cannabis samples met navenant zoveel chemotypen en sub-chemotypen. De laatste groepen variëren onderling in de concentraties van de aanwezige cannabinoïden.

lees meer

JUNI 2013

CERTIFICAAT & TESTEN

U stuurt een sample op in een door ons verstrekt “TLA-KIT” via de post of een koerier. Van de soort wordt 0,1 gram afgewogen als het gaat om Cannabis of 0,05 gram als het gaat om Hash. Ook producten waarin Cannabis of Hash verwerkt zijn, kunnen getest worden: cake, bonbons, koekjes, ijs, olieen, etc. In het laboratorium worden de testplaten ontwikkeld en de cannabinoïde gehaltes bepaald. Vastgesteld wordt in welke categorie hetzij chemotype de geteste soort valt en wat het te verwachten effect is. Een certificaat of analyse rapport (ARS) -naar keuze- wordt samengesteld met daarop standaard:

-Soortnaam/ triviale naam.
-Chemotype aanduiding.
-Testdatum.
-HR foto van de soort.
-Testplaat print met cannabinoïden spots en gehalte vermelding.
-Te verwachten effect, psychisch en fysiologisch.

lees meer

JUNI 2013

GENDER TEST

De TLA gender test is een controle van genetica op m/v bepaling op basis van chemotyperingen en afwijkingen in de bestaande chemotypen lijst. Hierdoor kan er bepaald worden of er sprake is van een mogelijke mannelijke danwel vrouwelijke plant. Hierdoor kunnen wij een duidelijke geslachtsbepaling aanbieden

lees meer
Posted by Admin in GENDER TEST

 

JUNI 2013

TEST LAB GENETICS

Test Lab Genetics is op dit moment in ontwikkeling. Wij proberen alle chemotype-specifieke genetica in kaart te brengen met het oog op de variatie van de bestaande cannabinoïden spectra's . Verschillende cannabinoïden groepen hebben verschillende medicinale werkingen. Onze focus is niet meer de psycho actieve high van THC, maar de medicinale werking van CBD-CBDV-THCV-CBN-CBG en CBC. Hierdoor kunnen we aan de hand van de test die uitgevoerd worden genetica creëren met een extreem hoge gehalte van de gewenste cannabinoïden uit de bovengenoemde cannabinoïden reeks. Specifiek gekruisde genetica voor medicinale doeleinden.

lees meer
Posted by Admin in TEST LAB GENETICS

 

JUNI 2013

TERMS OF USE / PRIVACY POLICY

PRIVACY

Test Lab Amsterdam neemt de privacy van haar klanten heel serieus. We geloven in het principe dat bij onze klanten duidelijkheid moet bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens.

Een goede relatie met onze klanten op basis van vertrouwen, is volgens ons niet alleen een kwestie van goede manieren, maar ook van behoorlijk zaken doen.

Wij respecteren uw persoonlijke levenssfeer en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel via deze website aan ons verschaft of die reeds in ons bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. U kunt deze website anoniem raadplegen.

Indien u via deze site een (online)dienst afneemt, vragen wij naar uw (bedrijfs)naam, telefoonnummer en (e-mail)adres. Deze gegevens gebruiken wij om die dienst te verlenen en te administreren en voorts om u van tijd tot tijd te informeren over onze dienstverlening. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. Daarnaast kunnen wij u vragen om gegevens m.b.t. uw werk, functie, leeftijd en interesses. Deze gegevens gebruiken wij om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

DISCLAIMER

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden informatie over Test Lab Amsterdam te verstrekken. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden.
Test Lab Amsterdam kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie.

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

WEBSITE: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

UITGEVER: Test Lab Amsterdam, Amsterdam:

GEBRUIK(EN): onder meer opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

INHOUD: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

SCHADE: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
4. De uitgever verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel bedoeld.
5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
6. De uitgever mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina gebruikt/ misbruikt.
9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de website monitoren.
10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort. www.vaneeckhoutteadvocaten.nl