workshops

1- Test Lab Amsterdam is opgestart (februari 2012) met de bedoeling een chemotypische inventarisatie te maken van alle Cannabis variëteiten. Chemotypen (of chemovar) zijn een specifieke combinatie van de cannabinoïden. Chemotypen prints blijken consistent en voornamelijk genetisch gedetermineerd. Dit maakt testen significant zinvoller! Het opent de weg naar alle research projecten en medicinale toepassingen van Cannabis, die een consistent reproduceerbaar chemotype vereist.

2- Test Lab Amsterdam heeft verrassende en opzienbarende resultaten verkregen na het testen van samples van uiteenlopende soorten uit alle hoeken van de wereld. De ontdekkingen en openbaringen en de achtergrond informatie van onze ontdekkingen worden in onze workshops verwerkt en aangeboden voor diverse doelgroepen: -artsen/apothekers, patiënten, instituten, lokale overheden en alle branche gerelateerde betrokkenen.

3- Test Lab Amsterdam houdt de wetenschappelijke ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal, op het gebied van de cannabis research, nauwlettend in de gaten. De maatschappelijke ontwikkelingen die haar weerslag vinden in rapporten en publicaties van de overheid en semi-overheid ( Trimbos, Jellinek, Adviesburo Drugs, Dossier Cannabis 2008, RIVM, TNO, WHO publicaties, Institute of Medicine, IACM etc.) worden nauwlettend bestudeerd, samengevat en in onze voorlichting programma’s en de workshops opgenomen.

4- Test Lab Amsterdam stimuleert samenwerking tussen universiteiten, instituten en instellingen, Advies buro voor drugs, mediwiet gelieerde instellingen, Patiënten belangen verenigingen in Nederland en in de VS, “Green Nature”, een 8-tal charitatieve fondsen en compassionate clubs.